skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Úvodem

(For English bio, click here.)

Jsem inženýr živící se jako programátor. Rád vymýšlím zajímavá řešení pro zajímavé problémy. Baví mne pracovat s MATLAB, C#, PowerShell, Hyper-V a LaTeX.

Mé schopnosti algoritmického myšlení si můžete ověřit na mém HackRank profilu, aktuální stav v:

Přehled ucelených projektů

2023 | Září

Generátor mikroslužeb, který umožňuje drasticky snížit počáteční náklady na vytvoření nové mikroslužby. Generátor umožňuje vygenerovat plně funkční a spustitelnou logiku od první minuty, kde stačí začít dopisovat byznys entity a API endpointy.

C#, ASP.NET Core 7, GitHub, Azure DevOps

2023 | Červenec

Technický dozor pro investora při dodání web aplikace pro potřeby ZUŠ.

C#, ASP.NET Core 3.1, GitHub, Active24

2023 | Červen

Návrh a implementace komunikační služby pro testovatelnou, bezpečnou a spolehlivou komunikaci se sériovou linkou pro potřeby vývoje modulární desktopové aplikace pro práci s héliovým detektorem.

C#, .NET 7, GitHub

2022 | Prosinec

Implementace systému a web rozhraní pro vícenásobná pravidla vypořádání účtu hostů pro realizaci dynamické tarifikace hotelových hostů.

C#, .NET, ASP.NET Core, GitHub

2021 | Prosinec

Implementace nových platebních metod (Apple Pay, Google Pay) do existujícího systému zpracování online plateb.

C#, .NET, ASP.NET Core, GitHub

2021 | Červenec

Vývoj privátní komerční služby pro detekci dostupnosti termínů v systému US NPS.

PowerShell, HTTP protokol, Cron

2021 | Březen

Komplexní PowerShell nástroje pro nasazení komplikované a zastaralé ASP.NET aplikace do lokálního prostředí. Automatizace instalace software, konfigurace prostředí, IIS, kompilace atd.

PowerShell, Azure DevOps, NuGet CLI, dotnet CLI, IIS

2020 | Listopad

Vývoj nástroje pro automatizovanou konverzi zastaralého formátu CSPROJ do nové formy.

PowerShell, Azure DevOps, Git, Markdown

2020 | Září

PowerShell nástroje pro pokročilou analýzu repozitářů se zastaralým a neudržovaným kód. Analýza závislostí, tříd, knihoven, projektů, výpočet metrik, publikace výsledků.

PowerShell, Azure DevOps, Git, Markdown

2020 | Červen

Android aplikace pro odesílání push notifikací skrze Azure Notification Hub. Open source. Součást řešení je i closed source generická klientská aplikace pro příjem notifikací z kanálu. Využití jako redundantní komunikační kanál klíčové investiční infrastruktury.

Xamarin.Forms, Visual Studio, GitHub, Azure Notification Hub, Firebase Cloud Messaging

2020 | Květen

PowerShell modul pro integraci a deintegraci kontextových zástupců různých terminálů do Microsoft Windows shellu. Open source.

PowerShell Windows/Core, VS Code, GitHub, PowerShell Gallery

2020 | Duben

GUI aplikace pro pokročilou kefalometrickou analýzu, closed source pro VŠB Ostrava.

MATLAB, VS Code

2020 | Únor

Systémová služba pro Microsoft Windows pro obsluhu databáze zákazníků pro potřeby výpočtu komisí. Closed source pro PT.

 

.NET Core 3.1, Windows PowerShell, GitHub, Azure DevOps, Visual Studio, Entity Framework Core, PostGreSQL, Docker, Azure Container Instance

2020 | Leden

PowerShell modul pro automatizované vyhledávání obrázků na Google Image Search včetně integrace do systému Microsoft Windows pro vyhledávání dynamických pozadí zamykací obrazovky. Open source.

PowerShell Windows/Core, VS Code, GitHub, PowerShell Gallery

2019 | Prosinec

PowerShell modul pro snadnou a dostupnou synchronizaci titulků včetně dávkových operací. Open source.

PowerShell Windows/Core, VS Code, GitHub, PowerShell Gallery

2019 |Listopad

Android aplikace pro správu příjmu a výdeje tekutin. Aplikace poskytuje přehled o denní bilanci příjmu a výdeje tekutin. Vhodné pro pacienty se zavedeným katetrem. Closed source.

Visual Studio, C#, Xamarin.Forms, GitHub

2019 | Říjen

PowerShell modul pro automatizovanou instalaci software 3. stran včetně obnovy nastavení, dále konfiguraci Microsoft Windows dle potřeb uživatele. Modul umožňuje instalaci různých typu balíčků, z různých zdrojů, které si sám spravuje či stahuje z internetu. Closed source.

PowerShell Windows/Core, VS Code, MSI, MSIX, Plánovač úloh, Chocolatey, registry Microsoft Windows

2019 | Duben

Software pro pokročilou správu domácí multimediální knihovny pro open source správce obsahu Plex. Software automatizovaně udržuje obsah knihovny v konzistentním stavu, stahuje multimediální obsah z různých zdrojů, české titulky ze serveru Titulky.com, anglické titulky z  OpenSubtitles.org, udržuje správné formáty a další operace. Součástí je i vlastní řešení pro určení kódování titulků na bázi heuristické analýzy a UTF8 dekodér. Software je uzavřen LXC kontejneru a hostován na domácím chytrém routeru od Turris Omnia. Closed source.

.NET Core, PowerShell Core, VS Code, LXC kontejnery, Bash

2019 | Červenec

NuGet knihovna pro sofistikované převody mezi teplotními stupnicemi, včetně historických. Pravděpodobně nejlepší knihovna pro práci teplot v .NET ekosystému. Open source.

Visual Studio, GitHub, .NET Standard, MSTest V2

2015 |Červenec

Překlad kompletního softwarového portfólia AdGuard, nejkomplexnějšího nástroje pro blokování reklam na internetu.

OneSky, později Crowin

2018 | Listopad

Plně asynchronní aplikace pro analýzu kvality RTP přenosu v reálném čase. Open source.

.NET Framework 4.5, Visual Studio, Bitbucket

2018 |Říjen

Nástroj pro kontrolu konzistence RESTX souborů. Nástroj vytváří přehledný report ve formátu XLS tabulky, který ukazuje, zda všechny zdrojové textové řetězce jsou přítomny ve všech překladech, které jsou uloženy formou RESTX souborů. Využití pro libovolné .NET projekty.

Windows PowerShell, PowerShell ISE

2019 | Červen

PowerShell modul pro snadnou a jednoduchou správu IT s orientací na licenčně jednoduchém prostředí s využitím open source nástrojů. Modul akceleruje správu Hyper-V, plánování úloh, údržbu systému, integruje automatizované zpracování častých úloh atd. Closed source.

PowerShell Windows/Core, VS Code

2018 | Červen

Backendová integrace rádiové komunikační technologie Motorola MOTOTRBO, v podobě pozičních, textových i servisních zpráv pro do modulárního serverového řešení pro využití řízení humanitárních misí OSN. Closed source.

 

.NET Framework 4.7.x, Visual Studio, MS Test V2, GitLab, Motorola MOTOTRBO

2017 | Listopad

Backendová integrace satelitní komunikační technologie Iridium od NAL Research, v podobě pozičních, textových i servisních zpráv pro do modulárního serverového řešení pro využití řízení humanitárních misí OSN. Closed source.

.NET Framework 4.7.x, Visual Studio, MS Test V2, Git, GPS

2017 | Říjen

Kvantitativně-kvalitativní technická analýza operační funkčnosti satelitní komunikace Iridium zařízení americké společnosti NAL Research. Aplikace reverzního inženýrství a statistiky pro odhalení chyb v šifrování, nedokumentovaného chování, analýza provozních parametrů a technických problémů, návrhy řešení.

Zařízení Iridium NAL, LaTeX, Octave, Windows PowerShell

Přehled zaměstnání

Listopad 2011 – Dosud
Freelancer / OSVČ
Sochorova 44
Brno

Programování, školení, konzultační činnost
Programování v prostředí MATLAB, Visual C#/C++, PowerShell, především inženýrské a matematické problémy pro zákazníky z ČR, Slovenska, USA, Kanady, Velké Británie, Dánska, Švédska a Německa a dalších 6 zemí.
Školení produktů Autodesk pro konstrukční firmy v rámci ČR a SR. Ukázky prací najdete např. ZDE.
Školení pedagogů pro produkty Autodesk.

Únor 2023 – Červenec 2023
LabTech
Polní 23
Brno

Technický vedoucí
Návrh, implementace a dozor vývoje, testování a kvality knihovny pro komunikaci se heliovými detektory po sériové lince.

Technologie: C# 11, .NET 7, Rider, GitHub

Duben 2021 – Prosinec 2022
MEWS
I.P. Pavlova 5
Praha

C#/.NET vývojář platebních systémů
Vývoj backend systémů pro online platby, alternativní platební systémy, komunikace s terminály, zpracování plateb, vedení účetních knih, přehledy, zpracování chyby, asynchronní idempotentní  komunikace s platebními bránami, analýza chyb, technologický rozvoj repozitářů, plánování.

Technologie: C# 8, .NET Core/.NET 6, Rider, Azure DevOps, GitHub, YouTrack

Leden 2023 – Září 2023
K-Business (Kapsch)
Opletalova 2
Praha

Senior Backend vývojář
Vývoj mikroslužeb pro inteligentní měření elektřiny nové generace. Návrh architektury, definice standardů kódování a kvality, pull request review, implementace nových funkcionalit, integrační testování, mentoring.

Technologie: C# 11, ASP.NET Core 7, Rider, Azure DevOps, GitHub

Červenec 2020 – Březen 2021
Chyron Hego
Purkyňova 97b
Brno

.NET software vývojář
Migrace zastaralé ASP.NET aplikace, údržba kódu, refaktorování, čištění repozitářů, aktualizace technologií a řešení problémů.

Technologie: .NET Framework, Visual Studio 2019, Azure DevOps, NuGet/dotnet/git CLI

Listopad 2019 – Únor 2020
Purple Technology
Masarykova 28
Brno

.NET software vývojář
Spolupráce na vývoji backend workeru pro obsluhu databáze zákazníků a výpočty komisí.

Technologie: .NET Core, Visual Studio 2019, Entity Framework Core, GitHub.

Červer 2018 – Prosinec 2018
MEDIRECORD
Puškinská 592
Kutná Hora

.NET software vývojář
Spolupráce na vývoji moderního záznamového software pro potřeby zdravotnictví 21. století. Samostatná práce pod vedením hlavního architekta. Opravy chyb, zpracování požadavků na nové funkce.

Technologie: WPF, Visual Studio 2017, .NET 4.5, Entity Framework, Git, Bitbucket, Redmine.

Červer 2017 – Srpen 2018
GINA
Purkyňova 127
Brno

.NET vývojář komunikačních modelů
Samostatný vývoj a testování software pro využití při humanitárních misích OSN, integrace komunikačních zařízení třetích stran v C# na .NET platformě, s využitím Visual Studio 2017, Red Mine, SharePoint.

Vývoj komunikačních pluginů, služeb, testovacích aplikací (UWP, WinForms), unit testů (MSTest v2).

Srpen 2016 – Únor 2017
GA Drilling a.s.
Sochorova 34
Brno

Project Specialist
Vedení R&D oddělení ultrazvukového průzkumu okolí vrtu. Simulace chování prostředí, modelování transducerového pole senzorické části vrtné hlavice, vyhodnocování vad v pipingu vrtů, vyhodnocování dat, matematické modelování mechanického šíření vln (MATLAB).
Dále IT podpora po clusterové výpočty, programování pomocných skriptů (PowerShell), obslužné aplikace (C#), podpora kolegům pro produkty Microsoft (Office 365, SharePoint, OneDrive), virtualizace na Hyper-V a další.

Květen 2016 – Červenec 2016
Honeywell aerospace
Tuřanka 100
Brno

Project Lead
Vedení projektu softwarové aktualizace avioniky pro zahraničního zákazníka. Koordinace práce 8 lidí na 2 kontinentech s rozpočtem $330 000 USD. Certifikace na DO-178B, CMMI metodologie vedení projektu.
Práce s Microsoft Project, Jira, SAP a další.

Březen 2014 – Duben 2016
FEM consulting, s.r.o.
Veveří 95
Brno

Junior vývojář & IT administrator
Vývoj a údržba modulu pro výpočet průřezových charakteristik založené na metodě konečných prvků pro software na kompletní analýzu a výpočty statiky a dynamiky staveb. Oprava chyb, implementace nových požadavků, tvorba testů.
Kompletní údržba SW a HW portfolia firmy, metodika rozvoje IT infrastruktury. Dále distribuce OS, software, upgradů, tvorba firemních IT standardů, podpora kolegům, obsluha a implementace nových požadavků do CI procesu s využitím Jenkins atd.

Září 2010 – Březen 2014
Laboratoř přenosu tepla a proudění
VUT Brno
Technická 2
Brno

Technický a vývojový inženýr
MKP analýzy přenosu tepla, zpracování dat, příprava experiment, provádění experimentů reverzní inženýrství, návrh experimentálního zařízení, programování okrajových podmínek atd.

Říjen 2012 – Duben 2013
포철기술연구소
(Výzkumné středisko Dong Chon)
Pohang Steel Company
Dongchon-dong, Nam-gu,
Pohang, Jižní Korea

Junior výzkumný asistent
Vývoj numerického modelu pro optimalizaci rovinnosti tlustých plechů s využitím konečně diferenciálních a konečně prvkových metod.
Vývoj numerického modelu pro fázové změny oceli.
Základní výzkum v oblastech konečně prvkových analýz a chladicích systémů.

Externí spolupráce

Říjen 2012 – Dosud
Technologická agentura České republiky
Evropská 2589/33c
Praha

Externí hodnotitel projektů
Externí hodnotitel návrhů a výzkumných projektů pro Technologickou agenturu České republiky, převážně v oblasti strojírenství a počítačových věd.

Prosinec 2018 – Dosud
ICT Pro
Sochorova 38
Brno

Externí lektor kurzů programování
Externí programovacích kurzů z oblasti C#, .NET, PowerShell, C/C++. Školení na míru, vzdělávání zaměstnanců IT firem.

Prosinec 2010 – Dosud
Computer Agency o.p.s.
Technická 2
Brno

Externí lektor CAD kurzů
Lektor základních, většinou však pokročilých kurzů a školení softwaru Autodesk Inventor & AutoCAD.
Výuka především středoškolských učitelů, dále pak studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, účastníků z praxe.

Listopad 2014 – Květen 2016
Computer Agency o.p.s.
Technická 2
Brno

Externí správce IT
Správa hardware, softwar, OS a domény. Práce s Windows Server 2012 (DNS, DHCP, Hyper-V, doména), automatické instalace software, updatů, deployment.

Duben 2013 – Květen 2013
K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.

Externí lektor počítačové podpory konstruování CAD
Výuka Autodesk AutoCAD. Školení v rámci projektu OPVK, převážně zaměstnanci firem a uchazeči o rekvalifikaci.

Březen 2013 – Červen 2014
Autodeskclub
www.autodeskclub.cz
Praha

Externí autor odborných článků
Externí spolupráce s uživatelským portálem Autodesk club na tvorbě odborných článků na téma metoda konečných prvků v prostředí Autodesk Inventor, novinky v nových verzích AutoCAD & Inventor a další témata.

Leden 2013 – Prosinec 2014
Top Vision s.r.o.
Vltavská 3101/24
Praha 5

Externí lektor počítačové podpory konstruování CAD
Výuka metodiky konstruování, software Autodesk Inventor and AutoCAD software. Příprava obsahu kurzů, tvorba modelových příkladů.

Leden 2010 – dosud
TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
www.tempo.cz
Ostrava

Externí lektor kurzů Autodesk Inventor/AutoCAD
Dodavatel služeb v oblasti CAD systémů pro strojírenské a stavební firmy z celé ČR. Kurzy se zaměřením na optimalizaci pracovního procesu, zaškolování nových pracovníků, rozdílová školení, školení dle přání zákazníka.

Září 2009 – Prosinec 2010
Mendelova univerzita
Zemědělská 1/1665,
Brno

Externí lektor technického kreslení
Výuka Autodesk AutoCADu a Autodesk AutoCAD Mechanical, technického kreslení, příprava studentů na zkoušku, příprava nových, interaktivních výukových materiálů.

Září 2008 – Prosinec 2009
VUT Brno
Ústav konstruování
Brno

Externí lektor počítačové podpory konstruování
Výuka předmětu CAD systémy pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. Výuka Autodesk Inventor & AutoCAD. Zadávání projektů, hodnocení studentů.

Vzdělání

Listopad 2015
Microsoft academy
www.mva.microsoft.com

PowerShell academy
Webináře pro vývojáře. Verze PowerShell 3.0 – 5.0, tématika různá.
Certifikáty o absolvování kurzů zde.

Únor 2012/2013/2014/2015
Autodesk Training Centre
Technická 2
612 64 Brno

Autodesk Training Instructor – Oficiální certifikace
Certifikace pro produkty Autodesk AutoCAD, Inventor na úroveň Professional (nejvyšší možná) v certifikovaném školicím středisku Autodesku.

Říjen 2010 – Květen 2014
VUT Brno
Ústav mechaniky těles,
mechatroniky a biomechaniky
Technická 2
Brno 616 69

Doktorské studium v oblasti aplikovaných věd v inženýrství
Doktorská práce: Tepelně – mechanická degradace povrchů
za vysokých teplot. V práci jsou zkoumány pracovní válce teplých válcoven a jejich degradační mechanismy. V práci je navrženo několik pokročilých numerických simulací, které se snaží předpovědět stav napětí v povrchové vrstvě, chování mikrostruktury atd.

Září 2010
Akademie věd České republiky
Královopolská 147
612 64 Brno

Kurz základů vědecké práce
Kurz Akademie věd ČR pro začínající studenty PhD studia. Kurz byl zaměřen na metodologii vědecké práce, prezentační dovednosti, systémy financování, etiky vědecké práce, jak publikovat výzkum atd.

O mně

Původem pocházím ze Severní Moravy, kde jsem se v roce 1985 narodil. Od roku 2005 žiji v Brně, působím však po celé republice.

V roce 2008 jsem dokončil bakalářské studium, obor strojní inženýrství. V roce 2010 jsem dokončil magisterské studium s titulem inženýr ve specializaci Konstrukční inženýrství. V roce 2014 jsem dokončil postgraduální studium aplikované mechaniky se specializací na přenos tepla a látky.

Počítačům, software i hardware se systematicky věnuji od 1. stupně základní školy.

V roce 2002 jsem se seznámil s Autodesk AutoCAD. Poprvé jsem ho začal školit v roce 2008 na VUT Brno a školím ho do teď.

V roce 2003 jsem se seznámil s Autodesk Inventor Professional. Začal jsem ho školit v roce 2008 na VUT Brno a taktéž ho školím do teď.

V roce 2008 jsem se seznamil s vývojovým prostředím MATLAB a Octave, při tvorbě bakalářské práce. Od té doby jsem MATLAB používal pro studijní a výzkumné účely. Od roku 2010 v něm, resp. v open source klonu Octave také programuji na zakázku.

V roce 2009 jsem se v rámci studia předmětu objektově orientované programování seznámil s jazykem C/C++ ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Tyto znalosti jsem později využil při práci junior programátora.

V roce 2015 jsem začal automatizovat své pracovní úkoly v prostředí PowerShell a zcela jsem tomuto skvělému prostředí propadl.

V roce 2016 jsem začal programovat v jazyce C# na platformě .NET, čistě z nudy a držení kroku s moderními trendy v oboru. Nyní tuto platformu používám pro programování aplikací pro vlastní použití, jako OSVČ jako zakázkový vývoj a taktéž tvořím open-source pro .NET ekosystém.

V roce 2017 jsem začal školit PowerShell, především pro systémové administrátory, kterým radím, jak si ulehčit život při každodenní práci. Při soustavném sběru zpětné vazby při opakovaných bězích těchto školení, jsem vypiloval jejich podobu a nebojím se říci, že patří k nejkvalitnějším školením PowerShellu a IT školení v ČR vůbec.

Back To Top