skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: kh4nbs IČ: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Úvodem

(For English bio, click here.)

Jsem inženýr živící se jako programátor. Rád vymýšlím zajímavá řešení pro zajímavé problémy. Baví mne pracovat s MATLAB, C#, PowerShell, Hyper-V a LaTeX.

Mé schopnosti algoritmického myšlení si můžete ověřit na mém HackRank profilu, aktuální stav v:

Přehled zaměstnání

Listopad 2011 – Dosud
Freelancer / OSVČ
Sochorova 44
Brno

Programování, školení, konzultační činnost
Programování v prostředí MATLAB, Visual C#/C++, PowerShell, především inženýrské a matematické problémy pro zákazníky z ČR, Slovenska, USA, Kanady, Velké Británie, Dánska, Švédska a Německa a dalších 6 zemí.
Školení produktů Autodesk pro konstrukční firmy v rámci ČR a SR. Ukázky prací najdete např. ZDE.
Školení pedagogů pro produkty Autodesk.

Červer 2018 – Prosinec 2018
MEDIRECORD
Puškinská 592
Kutná Hora

.NET software developer
Spolupráce na vývoji moderního záznamového software pro potřeby zdravotnictví 21. století. Samostatná práce pod vedením hlavního architekta. Opravy chyb, zpracování požadavků na nové funkce.

Technologie: WPF, Visual Studio 2017, .NET 4.5, Entity Framework, Git, Bitbucket, Redmine.

Červer 2017 – Srpen 2018
GINA
Purkyňova 127
Brno

.NET software developer
Samostatný vývoj a testování software pro využití při humanitárních misích OSN, integrace komunikačních zařízení třetích stran v C# na .NET platformě, s využitím Visual Studio 2017, Red Mine, SharePoint.

Vývoj komunikačních pluginů, služeb, testovacích aplikací (UWP, WinForms), unit testů (MSTest v2).

Srpen 2016 – Únor 2017
GA Drilling a.s.
Sochorova 34
Brno

Project Specialist
Vedení R&D oddělení ultrazvukového průzkumu okolí vrtu. Simulace chování prostředí, modelování transducerového pole senzorické části vrtné hlavice, vyhodnocování vad v pipingu vrtů, vyhodnocování dat, matematické modelování mechanického šíření vln (MATLAB).
Dále IT podpora po clusterové výpočty, programování pomocných skriptů (PowerShell), obslužné aplikace (C#), podpora kolegům pro produkty Microsoft (Office 365, SharePoint, OneDrive), virtualizace na Hyper-V a další.

Květen 2016 – Červenec 2016
Honeywell aerospace
Tuřanka 100
Brno

Project Lead
Vedení projektu softwarové aktualizace avioniky pro zahraničního zákazníka. Koordinace práce 8 lidí na 2 kontinentech s rozpočtem $330 000 USD. Certifikace na DO-178B, CMMI metodologie vedení projektu.
Práce s Microsoft Project, Jira, SAP a další.

Březen 2014 – Duben 2016
FEM consulting, s.r.o.
Veveří 95
Brno

Junior vývojář & IT administrator
Vývoj a údržba modulu pro výpočet průřezových charakteristik založené na metodě konečných prvků pro software na kompletní analýzu a výpočty statiky a dynamiky staveb. Oprava chyb, implementace nových požadavků, tvorba testů.
Kompletní údržba SW a HW portfolia firmy, metodika rozvoje IT infrastruktury. Dále distribuce OS, software, upgradů, tvorba firemních IT standardů, podpora kolegům, obsluha a implementace nových požadavků do CI procesu s využitím Jenkins atd.

Září 2010 – Březen 2014
Laboratoř přenosu tepla a proudění
VUT Brno
Technická 2
Brno

Technický a vývojový inženýr
MKP analýzy přenosu tepla, zpracování dat, příprava experiment, provádění experimentů reverzní inženýrství, návrh experimentálního zařízení, programování okrajových podmínek atd.

Říjen 2012 – Duben 2013
포철기술연구소
(Výzkumné středisko Dong Chon)
Pohang Steel Company
Dongchon-dong, Nam-gu,
Pohang, Jižní Korea

Junior výzkumný asistent
Vývoj numerického modelu pro optimalizaci rovinnosti tlustých plechů s využitím konečně diferenciálních a konečně prvkových metod.
Vývoj numerického modelu pro fázové změny oceli.
Základní výzkum v oblastech konečně prvkových analýz a chladicích systémů.

Externí spolupráce

Říjen 2012 – Dosud
Technologická agentura České republiky
Evropská 2589/33c
Praha

Externí hodnotitel projektů
Externí hodnotitel návrhů a výzkumných projektů pro Technologickou agenturu České republiky, převážně v oblasti strojírenství a počítačových věd.

Prosinec 2018 – Dosud
ICT Pro
Sochorova 38
Brno

Externí lektor kurzů programování
Externí programovacích kurzů z oblasti C#, .NET, PowerShell, C/C++. Školení na míru, vzdělávání zaměstnanců IT firem.

Prosinec 2010 – Dosud
Computer Agency o.p.s.
Technická 2
Brno

Externí lektor CAD kurzů
Lektor základních, většinou však pokročilých kurzů a školení softwaru Autodesk Inventor & AutoCAD.
Výuka především středoškolských učitelů, dále pak studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, účastníků z praxe.

Listopad 2014 – Květen 2016
Computer Agency o.p.s.
Technická 2
Brno

Externí správce IT
Správa hardware, softwar, OS a domény. Práce s Windows Server 2012 (DNS, DHCP, Hyper-V, doména), automatické instalace software, updatů, deployment.

Duben 2013 – Květen 2013
K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.

Externí lektor počítačové podpory konstruování CAD
Výuka Autodesk AutoCAD. Školení v rámci projektu OPVK, převážně zaměstnanci firem a uchazeči o rekvalifikaci.

Březen 2013 – Červen 2014
Autodeskclub
www.autodeskclub.cz
Praha

Externí autor odborných článků
Externí spolupráce s uživatelským portálem Autodesk club na tvorbě odborných článků na téma metoda konečných prvků v prostředí Autodesk Inventor, novinky v nových verzích AutoCAD & Inventor a další témata.

Leden 2013 – Prosinec 2014
Top Vision s.r.o.
Vltavská 3101/24
Praha 5

Externí lektor počítačové podpory konstruování CAD
Výuka metodiky konstruování, software Autodesk Inventor and AutoCAD software. Příprava obsahu kurzů, tvorba modelových příkladů.

Leden 2010 – dosud
TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
www.tempo.cz
Ostrava

Externí lektor kurzů Autodesk Inventor/AutoCAD
Dodavatel služeb v oblasti CAD systémů pro strojírenské a stavební firmy z celé ČR. Kurzy se zaměřením na optimalizaci pracovního procesu, zaškolování nových pracovníků, rozdílová školení, školení dle přání zákazníka.

Září 2009 – Prosinec 2010
Mendelova univerzita
Zemědělská 1/1665,
Brno

Externí lektor technického kreslení
Výuka Autodesk AutoCADu a Autodesk AutoCAD Mechanical, technického kreslení, příprava studentů na zkoušku, příprava nových, interaktivních výukových materiálů.

Září 2008 – Prosinec 2009
VUT Brno
Ústav konstruování
Brno

Externí lektor počítačové podpory konstruování
Výuka předmětu CAD systémy pro studenty 2. ročníku bakalářského studia. Výuka Autodesk Inventor & AutoCAD. Zadávání projektů, hodnocení studentů.

Vzdělání

Listopad 2015
Microsoft academy
www.mva.microsoft.com

PowerShell academy
Webináře pro vývojáře. Verze PowerShell 3.0 – 5.0, tématika různá.
Certifikáty o absolvování kurzů zde.

Únor 2012/2013/2014/2015
Autodesk Training Centre
Technická 2
612 64 Brno

Autodesk Training Instructor – Oficiální certifikace
Certifikace pro produkty Autodesk AutoCAD, Inventor na úroveň Professional (nejvyšší možná) v certifikovaném školicím středisku Autodesku.

Říjen 2010 – Květen 2014
VUT Brno
Ústav mechaniky těles,
mechatroniky a biomechaniky
Technická 2
Brno 616 69

Doktorské studium v oblasti aplikovaných věd v inženýrství
Doktorská práce: Tepelně – mechanická degradace povrchů
za vysokých teplot. V práci jsou zkoumány pracovní válce teplých válcoven a jejich degradační mechanismy. V práci je navrženo několik pokročilých numerických simulací, které se snaží předpovědět stav napětí v povrchové vrstvě, chování mikrostruktury atd.

Září 2010
Akademie věd České republiky
Královopolská 147
612 64 Brno

Kurz základů vědecké práce
Kurz Akademie věd ČR pro začínající studenty PhD studia. Kurz byl zaměřen na metodologii vědecké práce, prezentační dovednosti, systémy financování, etiky vědecké práce, jak publikovat výzkum atd.

O mně

Původem pocházím ze Severní Moravy, kde jsem se v roce 1985 narodil. Od roku 2005 žiji v Brně, působím však po celé republice.

V roce 2008 jsem dokončil bakalářské studium, obor strojní inženýrství. V roce 2010 jsem dokončil magisterské studium s titulem inženýr ve specializaci Konstrukční inženýrství. V roce 2014 jsem dokončil postgraduální studium aplikované mechaniky se specializací na přenos tepla a látky.

Počítačům, software i hardware se systematicky věnuji od 1. stupně základní školy.

V roce 2002 jsem se seznámil s Autodesk AutoCAD. Poprvé jsem ho začal školit v roce 2008 na VUT Brno a školím ho do teď.

V roce 2003 jsem se seznámil s Autodesk Inventor Professional. Začal jsem ho školit v roce 2008 na VUT Brno a taktéž ho školím do teď.

V roce 2008 jsem se seznamil s vývojovým prostředím MATLAB a Octave, při tvorbě bakalářské práce. Od té doby jsem MATLAB používal pro studijní a výzkumné účely. Od roku 2010 v něm, resp. v open source klonu Octave také programuji na zakázku.

V roce 2009 jsem se v rámci studia předmětu objektově orientované programování seznámil s jazykem C/C++ ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Tyto znalosti jsem později využil při práci junior programátora.

V roce 2015 jsem začal automatizovat své pracovní úkoly v prostředí PowerShell a zcela jsem tomuto skvělému prostředí propadl.

V roce 2016 jsem začal programovat v jazyce C# na platformě .NET, čistě z nudy a držení kroku s moderními trendy v oboru. Nyní tuto platformu používám pro programování aplikací pro vlastní použití.

Dovednosti

MATLAB
2008
2009-2011
2011-dosud

Expert
Seznámení v rámci VŠ studia.
Nárazové použití při studiu.
Každodenní použití v rámci VŠ studia, zaměstnání, freelancingu.

Autodesk AutoCAD
2003
2004
2004-2009
2009-dosud

Expert
Seznámení v rámci SŠ studia.
Vítězství v Autodesk Academia iDesign ČR+SR.
Pravidelné použití při studiu, zaměstnání.
Výuka na VŠ, v komerčních agenturách a soukromých firmách, rekvalifikační kurzy, tvorba odborných článků, konzultační činnost.

Autodesk Inventor
2004
2005
2004-2009
2009-dosud

Expert
Seznámení v rámci SŠ studia.
4. místo v Autodesk Academia iDesign ČR+SR.
Pravidelné použití při studiu, zaměstnání.
Výuka na VŠ, v komerčních agenturách a soukromých firmách, rekvalifikační kurzy, tvorba odborných článků, konzultační činnost.

PowerShell
2014
2014-2016
2014-dosud

Expert
Seznámení v rámci samostudia.
Intenzivní použití v zaměstnání.
Občasné použití na automatizaci administrátorských úloh, podpora freelance úkolů.

C# & .NET
2016
2016-dosud

Expert
Seznámení v rámci samostudia.
Každodenní použití na HackerRank, tvorba vlastních desktop aplikací pro automatizaci vlastních úkolů a minimalizaci provozní režie jako freelancera, vývoj software pro zákazníky, kurzy a školení.

C++
2006
2006-2014
2014-2016
2016-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia.
Nárazové použití při VŠ studiu.
Každodenní použití v rámci zaměstnání, freelancingu.
Občasné použití při freelancingu, na HackerRanku a školení.

ASP.NET
2017
2017-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia.
Přípravy vzdělávacích kurzů a samostudium pro rozvoj nových znalostí.

UWP
2017
2017-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia a přípravy kurzů.
Pravidelné samostudium pro rozvoj nových znalostí.

Xamarin.Forms
2017
2017-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia.
Přípravy vzdělávacích kurzů a samostudium pro rozvoj nových znalostí.

XAML
2017
2017-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia.
Využití při vývoji software pro zákazníky, přípravy vzdělávacích kurzů a samostudium pro rozvoj nových znalostí.

Testování software (MSTestV2)
2017
2017-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia.
Využití při vývoji software pro zákazníky, příprava vzdělávacích kurzů a samostudium pro rozvoj nových znalostí.

Databáze SQL
2017
2017-dosud

Začátečník
Seznámení v rámci samostudia.
Pravidelné samostudium pro rozvoj nových znalostí.

Team Foundation Server
2017
2017-dosud

Pokročilý
Seznámení v rámci samostudia.
Přípravy vzdělávacích kurzů a samostudium pro rozvoj nových znalostí.

Back To Top