skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Systému MATLAB se věnuji od roku 2008, systematicky od roku 2011. Programuji jak konzolové tak GUI programy v tomto prostředí. Nebojím se říci, že české uživatele MATLABu, kteří umí lépe programovat v tomto prostředí lépe než já, bych spočítal na prstech jedné ruky.

Specializuji se na oblast numerických metod všeho druhu, to však není vše.

Co je možné si objednat?

 • Lineární algebry
 • Řešení nelineárních rovnic
 • Maticového počtu
 • Řešení parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic
 • Řešení různých fyzikálních problémů, např. vedení tepla
 • Metody konečných diferencí & prvků (MKD & MKP)
 • Optimalizační problémy
 • Finanční matematika
 • Numerické derivování & integrování
 • Zpracování obrazu
 • Analýzy dat
 • Vizualizace dat
 • Návrhy jednoduchých filtrů
 • Optimalizace výkonu Vašeho kódu
 • Programování hardware (pokud to má rozumný manuál)

Nenašli jste svůj oblast problému? Nezoufejte, výčet není kompletní a rád se učím nové věci.

Pokud potřebujete zpracovat rozsáhlá data, vizualizovat je nebo jenom pomoci s semestrální prací v MATLABu, neváhejte mne kontaktovat.

Ukázky prací

Numerické řešení 2D rovnice vedení tepla dle přání zákazníka
Specifické vedení tepla dle počátečních podmínek
Třídění genetických sekvencí DNA/RNA pro formáty FASTA, GenBank
Analýza pohybu protonu v magnetickém a elektrickém poli
Analýza a výpočet diferenciální rovnice kluzného ložiska
Zpracování obrazu - určení množství leukocytů v krevní plazmě & čtení čárového kódu vzorku
Interaktivní software pro kefalometrickou analýzu

Responzivní software vypočítává kefalometrická data na základě uživatelem definovaných bodů. Data se automaticky aktualizují a ukládají na disk při každé změně kefalometrického bodu nebo roviny.

Okno aplikace se umí pružně přizpůsobit velikosti zvolené uživatelem a grafické prvky se poměrově zvětší/zmenší.

Poloha uživatelem zvolených bodů se aktualizuje při každé změně a posledně uložené polohy je možné snadno načíst.

Software dále umí exportovat rentgen pacienta se zaznačenými body a kefalometrická data do uživatelem pojmenovaného souboru.

Interaktivní software pro analýzu záznamu tlaku při chůzi

Responzivní software pro zpracování dat zaznamenaných tlakovým senzorem ve tvaru podložky do boty.. Data se načítají z CSV souborů.

Okno aplikace se umí pružně přizpůsobit velikosti zvolené uživatelem a grafické prvky se poměrově zvětší/zmenší.

Software používá data ze zpracování obrazu podložky pro zjištění přesné polohy senzorů na podložce (není v náhledu) a analýzu obrazu pro určení okraje podložky a její přesnou fyzickou reprezentaci vůči datům (taktéž není součástí náhledu).

Uživatel má možnost si zvolit míru diskretizace sítě, která je interpolována s využitím dat z měření. Uživatel má možnost přehrát měření, vracet se tam a zpět v záznamu, odečítat hodnoty tlaku atd.

Import/export je ošetřen na chyby. Software dále umí spočítat a vykreslit CoP (Center of Pressure) křivku daného měření.

Back To Top