skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

S technologickou agenturou České republiky spolupracuji od roku 2012 jako externí hodnotitel návrhů projektů a projektů samotných ve znalostních doménách konstrukční design, přenos tepla a látky, IT a vývoj software.

Od té doby jsem hodnotil přes 40 návrhů v 6 různých programech, 10 finálních projektů, desítky marketingových studií a celkově spolurozhodoval o více než 300 mil. Kč z veřejných prostředků.

Více než 70 % návrhů vykazuje faktické i procesní nedostatky, které snižují bodové hodnocení v průměru o 20 bodů. Tyto nedostatky je snadné odstranit, přesto to nikdo nedělá. Pravděpodobně kvůli tomu, že uchazeči chybí dostatečný vhled do procesu posouzení.

Nabízím to, co vám žádná poradenská agentura v dotační politice nenabídne – test vašeho návrhu na nečisto. Máte možnost zjistit, kde jsou slabá nebo slepá místa vašeho návrhu, kde byste pravděpodobně ztratili body. Součástí hodnocení jsou zpravidla i tipy na zlepšení a ukázka toho, na co se hodnotitel může zaměřit a proč.

Back To Top