skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Potřebujete správně nastavit firemní standardy? Chcete odstranit opakující se úkoly, např. vepisování hodnot z modelu do razítka, výpočty v prostředí Inventoru nebo tvorbu vlastních knihoven? Chybí vám lidský potenciál na splnění těchto úkolů? Nyní si ho můžete snadno objednat.

Topologická optimalizace tvarů je velice zajímavá třída optimalizačních úloh, které odráží současný trend v konstruování. S pomocí moderních nástrojů jako Autodesk Inventor se tato úloha značně zjednodušila a lze ji zařadit jako běžnou součást inženýrského procesu.

Zpracování MKP (konečně-prvkových) analýz součástí i sestav v modulu Pevnostní analýza Autodesk Inventor, včetně kombinovaných pohybově-pevnostních analýz v modulu Dynamická simulace.

Po dohodě možné využít i další nástroje Autodesku pro nelineární analýzy a zpracování úloh přenosu tepla jako cloudový nástroj Fusion 360. Pro složitější, multifyzikální úlohy lze využít prostředí Comsol.

Pokud je vaše portfolio výrobků konfigurovatelné a modulární, proč nemít i modulární modely?

Autodesk Inventor již léta podporuje velkou míru automatizace modelů. Nemusíte tak kreslit 6 podobných variant jedné součásti, ale můžete ji vymodelovat jednou a pouze sdružit rozměrové/materiálové/prvkové změny. Taktéž je možné zahrnout do modelu různé podmínky a polohové reprezentace.

Místo složitého a nudného modelování různých konfigurací, např. regálů, si můžete vyplnit programovatelný model, který se přizpůsobí požadované variantě s připravenou výkresovou dokumentací.

Co je možné si objednat?

  • Konzultace nastavení standardů vaší společnosti
  • Vyhotovení standardů dle vašich potřeb
  • MKP analýzy
  • Topologické optimalizace
  • Modulární programovatelné modely součástí
Back To Top