skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

PowerShell je budoucnost správy nejen produktů společnosti Microsoft. Je to nízkoúrovňový shell, který může kompletně přistupovat ke všem třídám Win32 API i .NET Frameworku.

Od verze 5 je vybaven i umělou inteligencí, která umožňuje efektivní zpracování dat.

Od verze 6 je dokonce multiplatformní. Čitelný kód a dobrá dokumentace z prostředí Windows nabízí komfort na Linuxu dosud nevídaný.

Co je možné si objednat?

Automatizované skripty pro:

  • Vzdálenou správu PC stanic
  • Místní správu PC stanic
  • Reportování chyb
  • Reportování incidentů
  • Správu ActiveDirectory
  • Údržbu prostředků
  • Zálohování, archivaci či mazání souborů

Automatizovanou instalaci:

  • Virtuální PC stanic
  • Fyzických PC stanic
  • Software včetně nastavení

Moduly na zakázku jako wrappery nad určitou doménou atd. Výčet není zdaleka úplný. PowerShellem se dá řešit opravdu široké pole úloh.

Ukázky prací

PowerShell open-source moduly:

PowerShell moduly
Open-Source i closed-source vývoj jak v jazyce PowerShell, tak C#, hostování lokálně i PowerShell Gallery.
Back To Top