skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Zde je průběžně doplňovaný (tj. zrovna když si vzpomenu) seznam kurzů, které jsem absolvoval na MVA (popř. jinde).

Úvod do formátu JSON s jazykem C#

 • Úvod do JSON, proč používat, knihovny pro JSON
 • Syntaxe formátu JSON
 • Analýza a generování formátu JSON
 • Datové úložiště aplikace ve formátu JSON

C# Fundamentals for Absolute Beginners

 • Úvod do C#, CLR, .NET
 • Práce s hodnotovými, referenčními typy, pole, datum a čas
 • Vytváření tříd, metod, členských proměnných, vlastností
 • Tok programu, podmínky
 • Obory názvů, kolekce, enum, řetězce
 • Dědičnost, rozhraní
 • LINQ
 • Práce s výjimkami, událostmi
 • Sestavení .NET sestavy, odkazování na sestavy

Sololearn C# Tutorial

 • Základní koncepty
 • Podmínky a smyčky
 • Metody
 • Objekty a třídy
 • Pole a řetězce
 • Více o třídách
 • Dědičnost, rozhraní, polymorfismus
 • Struktury, výčtové datové typy, výjimky a práce se soubory
 • Generika

PowerShell akademie 2015

 • Úvod do PowerShell
 • Práce s rourou
 • Exporty a koncepty PSDrives
 • CIM a skripty
 • PowerShell a Azure
Back To Top