skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: kh4nbs IČ: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Programování a vývoj

Úzce se specializuji na vývoj numerických analýz, zpracování & virtualizaci dat a jiné technické výpočty z oboru mechaniky, přenosu tepla a strojírenství, převážně ve vývojovém prostředí MATLAB a Visual C++ a nově také C# na platformě .NET. Kromě samotného vývoje nabízím i konzultace k dané problematice a IT obecně.

Vývoj skriptů, algoritmů a aplikací v systému MATLAB. Řešení úloh z oblastí lineární algebry, maticového počtu, obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, nelineárního počtu, metody konečných diferencí, přenosu tepla, finanční matematiky a dalších.

Zpracování dat, virtualizace a jejich podrobná analýza.

Vývoj aplikací, knihoven a algoritmů v prostředí Visual C# (minoritně také Visual C++). Vývoj webů v prostředí ASP.NET MVC. Práce s databází skrze EntityFramework 6.x, GUI postavené na XAML.

Z algoritmů obdobné zaměření jako u MATLAB.

Zpracování úloh a úkonů pomocí Windows PowerShell dle požadavků zadavatele, např. údržbou PC stanic, správa technologie Hyper-V, automatizace běžných i administrátorských úloh, automatizace nasazení Windows a další.

Inženýrské úlohy

Jste firma, co má zajímavé inženýrské problémy? Nemáte know-how nebo kapacity na jejich řešení? Nabízím vám aplikaci svých znalostí v praxi pro řešení moderních problémů, moderními nástroji jako Autodesk Inventor, Fusion 360 nebo Comsol Multiphysics.

Verba docent, exampla trahunt.

Metoda konečných prvků

Zpracování MKP (konečně-prvkových) analýz součástí i sestav v modulu Pevnostní analýza Autodesk Inventor, včetně kombinovaných pohybově-pevnostních analýz v modulech Dynamická simulace.

Po dohodě možné využít i další nástroje Autodesku pro nelineární analýzy a zpracování úloh přenosu tepla jako cloudový nástroj Fusion 360.

Pro složitější, multifyzikální úlohy lze využít prostředí Comsol.

Topologická optimalizace

Topologická optimalizace tvarů je velice zajímavá třída optimalizačních úloh, které odráží současný trend v konstruování. S pomocí moderních nástrojů jako Autodesk Inventor se tato úloha značně zjednodušila a lze ji zařadit jako běžnou součást inženýrského procesu.

Autodesk Inventor

Potřebujete správně nastavit firemní standardy? Chcete odstranit opakující se úkoly, např. vepisování hodnot z modelu do razítka, výpočty v prostředí Inventoru nebo tvorbu vlastních knihoven? Chybí vám lidský potenciál na splnění těchto úkolů? Nyní si ho můžete snadno objednat.

Školení a přednášky

Specializuji se na Autodesk AutoCAD a Inventor, se kterými pracuji již více než 10 let. Mám za sebou více než 120 kurzů. Spolupracuji s půl tuctem školících agentur a dalšími projekčními a konstrukčními firmami po celé České republice. Vedl jsem výuku na dvou univerzitách v Brně a na dvou dalších přednášel. Napsal jsem desítky odborných článků na téma Autodesk Inventor a AutoCAD.

Mohu vám nabídnout své zkušenosti při zavedení podnikových standardů a metodiky 3D konstruování, automatizace konstrukčních úloh a pracovních postupů, rozšířit možnosti využití vašeho software.

Školení všech úrovní znalostí (začátečník, středně pokročilý, pokročilý). Specializuji se především na pokročilá školení, kde se zaměřuji na efektivitu práce, metodiku konstruování, využití nástrojů jako iSoučást, iSestava, iLogic, Reprezentace a další.

U firem je populární mé speciální školení na téma: Velké sestavy, Automatizace opakujících se úloh a Úvod do MKP analýzy v prostředí Autodesk Inventoru.

Na přání je možné objednat si zhotovení iLogic skriptu pro využití ve firemním prostředí.

Školení všech úrovní (začátečník, středně pokročilý, pokročilý). Samozřejmostí je i školení dle požadavků zadavatele. Školení si můžete objednat přímo u mne, není třeba oslovovat žádnou agenturu, se kterou spolupracuji.

LaTeX

Chcete se naučit profesionálně (vy)sázet nejen matematický text? Chcete si ušetřit bolehlav při zpracování citací literatury? Máte opakující se technické zprávy? LaTeX je řešení.

Jeho ovládnutí se vyplatí především při pokročilé sazbě dokumentů s množstvím odkazů a umožňuje jednoduché programování opakujících se úkolů při tvorbě technických zpráv a dokumentace.

Hodnocení klientů

Školení bylo skvělé, nejhodnotnější pro mě bylo opravdu pečlivé a strukturované podání základů jazyka s propojením na operační systém a možnost probírání konkrétních problémů z mé praxe a návrhů jejich řešení. Myslím, že by mohlo být přínosem vytvoření ještě jednoho kurzu pro programátory, kde by např. typům proměnných či logice cyklů nebylo věnováno tolik prostoru (což v tomto kurzu bylo nutné vzhledem k přítomnosti systémových administrátorů.

Václav Rýdl

Chci tímto způsobem panu Zahradníkovi poděkovat za jeho ochotu a velmi efektivní pomoc s mou úlohou v Matlabu. Problém, se kterým jsem si nevěděl rady a nedokázal jej vyřešit, si pan Zahradník poradil za méně než 2 hodiny a doručil mi funkční řešení s detailním postupem implementace.
Služby pana Zahradníka mohu vřele doporučit a rozhodně nebudu váhat sám tyto služby v budoucnu využít.

Daniel M.

Kurz hodnotím velmi kladně, kromě vlastních návrhových vzorů byly přínosné i poznámky bokem, jako např. dávat některé věci do snippetů. Možná by bylo vhodné se podrobně nevěnovat některým návrhnovým vzorům jako je Iterátor, které jsou již dlouho běžnou součástí jazyka C#

Vladimír Florián

Pan lektor prezentoval poutavě, s ohledem na zkušenosti publika, neměl žádný problém zodpovědět kteroukoliv položenou otázku. Oslovoval mě křestním jménem a byl i v řeči velmi přátelský. Výklad byl poutavý a dynamicky prokládaný praktickýi ukázkami v kódu. Vřele doporučuji ostatním zájemcům!

Petr

Pan Zahradník dokázal téměr nemožné při řešení softwarové části mé závěrečné práce. Přes celou řadu počátečních obtíží a problému s nejednoznačným zadáním a dalšími komplikacemi, které se vyskytly v průběhu tvorby softwaru dokázal během měsíce kompletně dokončil zadaný projekt, který dalece překračoval očekávání. Komunikace byla vždy rychlá a jasná. Vždy mi bylo nabídnuto několik řešení jak řešit nastavající problémy a po seznámení s nimi jsem mohl zvolit jakým směrem se bude řešení ubírat. Rovněž oceňuji jeho vysvětlovací schopnosti, kdy těžko vysvětlitelné části po jeho vysvětlení pochopí i laik. Tímto bych chtěl poděkovat za jeho ochotu a trpělivost při řešení mého projektu. Pokud by se v budoucnu vyskytl projekt jehož softwarová čast se týka Matlabu nebudu váhat ho znovu oslovit.

Student VŠB

Tímto bych chtěla poděkovat Ing. Radku Zahradníkovi, Ph.D. za pomoc při tvorbě závěrečného projektu do školy. Přestože jsem mu v počáteční fázi zadala chybné, nejasné zadání na kterém dlouho pracoval, okamžitě zareagoval, choval se naprosto profesionálně a začal se mnou spolupracovat, tentokrát na novém návrhu mé práce. Mé zadání projektu bylo i pro něj něco nového, neváhal a spojil se svým známým, prokonzultoval můj problém, aby mohl projekt v pořádku dokončit. Vše mi bylo dostatečně vysvětleno emailovou korespondencí a také osobní konzultací, kterou navrhl p. Zahradník ze své vlastní iniciativy, abych projektu lépe porozuměla. Byla jsem mile překvapena, byl velice vstřícný, pozitivní a zodpověděl mi všechny mé dotazy a tím mi rozšířil obzory v dané problematice. Ze své strany chci jen říct, že jsem zkoušela v mém okolí požádat o pomoc, ale nikoho, kdo by mi s mým projektem dokázal poradit, jsem nenašla. Ještě jednou chci vyzvednout profesionalitu, vstřícnost, ochotu a rychlé jednání p. Zahradníka.

Studentka VŠB

Pan Zahradník je profesionál ve svém oboru. Jako student VUT jsem měl problémy s programováním projektů ve škole. Pod vedením pana Zahradníka jsem se naučil programovat o hodně lépe. Jednoduché algoritmy mi předtím dělali problém, teď už zvládám sám dělat GUI v Matlabu - což se oříšek pro hodně programátorů.
Na trhu je spousta programátorů, kteří za Vás perfektně vypracují projekt podle zadání, ale o proti ostatním pan Zahradník Vás naučí programovat - předá kus know how a zkušeností. A toho si opravdu cením.

Student

Pan Zahradník pracuje rychle a samostatně s minimem dotazů na zákazníka. Vždy pochopí, co se po něm chce. Na základě svých zkušeností již zná základní potřeby zákazníků a jejich aplikací, do kterých implementuje vždy něco navíc k větší spokojenosti zákazníka.

Jan Kříž
Zdravím Radku,
Díky za Váš čas, prošel jsem a pochopil z čehož mám docela radost. Otestuju na referenčním vzorku uživatelů a pustím do GPO.
Musím poděkovat i za choco, skript na upgrade už je v provozu a každý měsíc při startu PC mám aktualizováno vše, co běžní uživatelé používají, což je neuvěřitelná úspora času. O přípravě nového PC ani nemluvě.
Navíc jsem získal i trochu sebevědomí a pustil se i do skriptů jiných. Celková úspora času je neuvěřitelná, stačí mi na práci i 8 hod. pracovní doba.
Díky za všechno, těším se na naše další setkáni.
Ondřej Pisklák

Pan Zahradník je velmi dobře připraveným uchazečem, s velkým potenciálem a předpoklady. Nabyl v oblasti IT velké zkušenosti, které je připraven zhodnotit. Zatím nezažil výrazné prohry a zklamání, což zvýrazňuje jeho velkou – doposud oprávněnou sebedůvěru. Rozhodně je možné jej doporučit do jakékoliv firmy jako kvalitního pracovníka ve svém oboru.

Karel Červený, MSc., MBA
Ředitel a jednatel společnost
Talent Innovation s.r.o.

Spolupráce

Tint s.r.o.

Dlouhodobé vzdělávání DEV týmu v oblasti .NET technologií.

Vzdušné síly AČR

Tajné.

POSCO

Vývoj numerických modelů chlazení ocelových polotovarů.

Google LLC.

Spolupráce na rozšiřování zvukové databanky pro Google Now.

GINA software s.r.o.

Vývoj modulů pro integraci RF radií systému Motorola MOTOTRBO a GPS satelitních/GSM lokátorů.

Slevomat.cz, s.r.o.

Dlouhodobá spolupráce při správě barev back-office oddělení.

Honeywell Aerospace s.r.o.

Projektové vedení

Hewlett-Packard Enterprise

Školení programátorů.

Technologická agentura ČR

Dlouhodobá spolupráce při hodnocení návrhu a realizace projektů v rámci výzev TAČR.

Blog

Back To Top