skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: kh4nbs IČ: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Systému MATLAB se věnuji od roku 2008, systematicky od roku 2011. Programuji jak konzolové tak GUI programy v tomto prostředí. Specializuji se na oblast numerických metod všeho druhu, to však není vše.

Můžete si u mne objednat úlohy z oblasti:

 • lineární algebry
 • řešení nelineárních rovnic
 • maticového počtu
 • řešení parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic
 • řešení různých fyzikálních problémů, např. vedení tepla
 • metody konečných diferencí & prvků (MKD & MKP)
 • optimalizační problémy
 • finanční matematika
 • numerické derivování & integrování
 • zpracování obrazu
 • analýzy dat
 • vizualizace dat
 • návrhy jednoduchých filtrů
 • optimalizace výkonu Vašeho kódu
 • programování hardware (pokud to má rozumný manuál)
 • a jiné…

Nenašli jste svůj oblast problému? Nezoufejte, výčet není kompletní a rád se učím nové věci.

Pokud potřebujete zpracovat rozsáhlá data, vizualizovat je nebo jenom pomoci s semestrální prací v MATLABu, neváhejte mne kontaktovat.

Ukázky prací

Numerické řešení 2D rovnice vedení tepla dle přání zákazníka
Specifické vedení tepla dle počátečních podmínek
Třídění genetických sekvencí DNA/RNA pro formáty FASTA, GenBank
Analýza pohybu protonu v magnetickém a elektrickém poli
Analýza a výpočet diferenciální rovnice kluzného ložiska
Zpracování obrazu - určení množství leukocytů v krevní plazmě & čtení čárového kódu vzorku
Back To Top