skip to Main Content
Skyté číslo Skrytý (Použijte stránku Kontakt) Datová schránka: szna64e IČO: 88246388 Číslo účtu: 670100-2201776955/6210

Autodesk AutoCAD

Popis školení

Kurz AutoCAD základní/AutoCAD LTje určen pro začátečníky, kteří se chtějí naučit pracovat s 2D software pro projektanty a konstruktéry. Program AutoCAD/ AutoCAD LT je programem určený především pro tvorbu výkresové dokumentace. Budete ovládat všechny podstatné nástroje pro kreslení a úpravy výkresů.

Obsah školení

 • Uživatelské rozhraní v AutoCADu
 • Nastavení výkresu, práce s menu a dialogovými panely
 • Souřadné systémy
 • Zobrazovací příkazy
 • Základy kreslení a modifikací v AutoCADu
 • Uchopení objektů, pomůcky
 • Hladiny a vlastnosti objektů
 • Informační příkazy
 • Šrafování, kótování, bloky v AutoCADu
 • Modelový a výkresový prostor
 • Podrobné nastavení tisku
 • Klasický a elektronický tisk výkresů

Délka školení

 • 3 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz AutoCAD – Středně pokročilý je určen uživatelům se základní čí mírně pokročilou znalostí AutoCADu. Cílem středně pokročilého kurzu je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří AutoCAD dosud využívají na úrovni předchozího kurzu. Rozšíříte si znalosti práce s hladinami, naučíte se vytvářet, používat a exportovat bloky s atributy, budete ovládat pokročilejší práci s rozvržením, několika užitečnými kreslicími a modifikačními příkazy a ovládnete nastavení podmínek pro rychlé výběry.

Obsah školení

 • Pokročilá práce s hladinami – filtry a stavy
 • Pokročilé metody kreslení objektů
 • Pokročilé metody modifikace objektů
 • Rychlý výběr
 • Detailní nastavení písma
 • Detailní nastavení kót
 • Detailní nastavení tabulek
 • Bloky s atributy
 • Extrahování atributů do výkresů a do Excelu
 • Základy externích referencí
 • Měřítka poznámek
 • Nastavení tisku z modelového prostoru
 • Nastavení tisku z výkresového prostoru

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz AutoCAD – Pokročilý je určen uživatelům se znalostmi v rozsahu kurzu AutoCAD – Středně pokročilý. Upevníte své dosavadní znalosti a rozšíříte je o nové možnosti využití AutoCADu. Mezi hlavní témata patří dynamické bloky, podrobná práce s externími referencemi, úprava prostředí AutoCADu a parametrická geometrie.

Obsah školení

 • Dynamické bloky – principy a reálné použití
 • Propojení dynamických parametrů do atributů bloků
 • Tvorba výřezů a veškerá manipulace s nimi
 • Exporty rozvržení
 • Publikování více rozvržení
 • Zálohování prostředí AutoCADu
 • Úprava pracovního prostředí – vytváření vlastních tlačítek a ribbonů s panely
 • Tvorba vlastních typů čar
 • Tvorba vlastních typů šraf
 • Podrobná práce s externími referencemi
 • Maskování objektů
 • Exporty informací o objektech na výkresu
 • Parametrická geometrie

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Autodesk každoročně na jaře vydává novou verzi svého nejúspěšnějšího software – AutoCADu. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s novinkami v nové verzi AutoCADu. Po dohodě je možné přizpůsobit obsah kurzu i pro uživatele, kteří přecházejí ze starších verzí.

Obsah školení

 • Variabilní, mění se s každou verzí AutoCADu

Délka školení

 • 1 den, 2 dny v případě přechodu ze starších verzí

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Autodesk Inventor

Popis školení

Díky školení Inventor Professional – Základní se naučíte bezpečně integrovat data AutoCADu a 3D návrhů do jediného digitálního modelu, ze kterého vytvoříte digitální prototyp výsledného výrobku. Model Inventoru je přesným 3D digitálním prototypem. Díky tomu můžete své návrhy optimalizovat a ověřovat v digitální podobě, než začnete s výrobou fyzického prototypu.

Obsah školení

Úvod

 • Problematika 3D parametrického modelování
 • Grafické rozhraní programu Autodesk Inventor
 • Systémová nastavení
 • Vytvoření základní šablony
 • Založení projektu
 • Tvorba náčrtu
 • Kreslící nástroje
 • 2D vazby
 • Konstrukční čára, osa
 • Kótování(entity, oblouky)
 • Fx parametry

Objemové modelování

 • Vysunutí, rotace, procvičení editace
 • Tvorba pracovních rovin, osy
 • Skořepina, práce s prohlížečem
 • Žebro, šablonování, tažení 2D a 3D

Kosmetické prvky

 • zaoblení, zkosení, sražení
 • úloha na procvičení

Tvorba sestav a svarků

 • 3D vazby, tvorba koutového svaru, detekce kolizí
 • Řízení vazby, animace
 • Polohové reprezantace

Tvorba prezentací

 • Trajektorie pohybu
 • Nastavení kamery
 • Export do avi
 • Úloha na procvičení modelování

Výkresový prostor

 • Základní pohled, odvozený pohled
 • Záložka možnosti
 • Řez, částečný řez
 • Pomocný pohled
 • Přerušený pohled
 • Možnosti místní nabídky
 • Vypnutí řezu, šrafy
 • Nastavení normy a stylů

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Inventor Professional – středně pokročilý rozšiřuje znalosti účastníků o další, nebo sofistikovanější postupy při 3D modelování. Dává prostor pro větší detaily některý funkcí a nástrojů Inventoru, popř. sjednocení znalostí v rámci vývojového oddělení.

Obsah školení

Úvod

 • Nastavení uživatelských vlastností výkresu
 • Práce s knihovnou editorů stylů a norem
 • Definice nového rohového razítka/rámečku
 • Definice nové výkresové normy
 • Import rohového razítka z AutoCADu
 • Pokročilá práce s pohledy ve výkresech
 • Práce s FX parametry
 • Import/Připojení parametrů z MS Excel
 • Svary – příprava
 • Definice svarových housenek
 • Obrábění svarů
 • Reprezentace pohledové a polohové
 • Úrovně detailů
 • Odvozená součást
 • Ukázka Inventor studia
 • 3D náčrty
 • Příklady pro procvičení a odhalení častých chyb při metodice modelování.

Modelování součástí:

 • Tvorba náčrtů
 • Používání hladin náčrtů – standardní, konstrukční, osy
 • Aplikace geometrických vazeb na geometrii náčrtu
 • Analýza geometrických vazeb, jejich zobrazení/skrytí, smazání nadbytečných vazeb
 • Umět sdílet náčrt mezi prvky

Ovládání funkcí:

 • Vytažení
 • Rotace
 • Tažení
 • Šablonování
 • Díra/Závit
 • Sražení hran/Zaoblení
 • Používat tyto funkce pro logické operace součtu, odčítání, průniku.

Sestava:

 • Vložení součástí
 • Použít jednoduché vazby
 • Definice jednoduchých pomocných rovin pro vazby

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Inventor – Pokročilý je zaměřený náročné a exotické funkce Inventoru, s cílem vytváření sofistikovanějších, modulárních návrhů, včetně jejich automatizace. V kurzu jsou představeny nástroje, které pomáhají konstruktérům při generování normalizovaných součástí nebo výpočty strojních součástí.

Kurz není vhodný pro začínající uživatele, kteří nemají aspoň 6 měsíců zkušeností s prací v Inventoru.

Obsah školení

 • Úživatelská konfigurace pracovního prostředí Inventoru
 • Modelování pomocí ploch
 • Modelování více objemy
 • 3D náčrt a jeho nástroje
 • i-prvky
 • i- součásti
 • i-vazby
 • Volno plošné modelování
 • Design accelerátor
 • Pokročilá práce s obsahovým centrem (úpravy a vkládání nových dílů)
 • Generátor rámů a prutové soustavy
 • Statické simulace MKP
 • Dynamická simulace
 • Konstruktérský zápisník

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Autodesk každoročně na jaře vydává novou verzi svého nejúspěšnějšího software pro 3D modelování – Inventor Professional. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s novinkami v nové verzi Inventoru. Po dohodě je možné přizpůsobit obsah kurzu i pro uživatele, kteří přecházejí ze starších verzí.

Obsah školení

 • Variabilní, mění se s každou verzí Inventoru

Délka školení

 • 1 den, 2 dny v případě přechodu ze starších verzí

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Plošné modelování je vlastní druh modelování, jenž je s hojností užíván například v průmyslovém designu, ale nezřídka kdy i v běžném modelování. Podstatou modelování v Inventoru je sice objemové modelování, avšak v posledních letech přibylo mnoho nástrojů pro plošné modelování. Uživatel se seznámí s využíváním nástrojů 3D náčrtu, s tvorbou přímkových, rotačních, šroubových a zborcených ploch. Následně budou osvětleny pojmy analýza ploch, náhradní plochy a ořezávání, plátování a sešívání ploch. Celý kurz bude provázen názornými příklady, s jejichž pomocí pochopí problematiku i začátečník.

Obsah školení

 • Úvodní příklad – Lité kolo (mapování znalostí účastníků)
 • Základní informace o modelování ploch
 • Rozdělení aktuálních 3D modelářů
 • Modelování s využitím křivek typu SPLINE a NURBS
 • Tvorba přímkových ploch
 • Tvorba rotačních a šroubových ploch
 • Tvorba a vlastnosti zborcených ploch
 • Analýzy křivých ploch (Zebra, Gauss, ostatní analýzy křivosti)
 • Možnosti tvorby ploch v AIP a jejich editace
 • Tvorba a zásady náhradních ploch
 • Nástroje pro ořezání, plátování a sešívání ploch
 • Tipy pro uzavírání objemu nad plochami
 • Problematické plochy z hlediska tvorby v AIP
 • Ukázkový příklad na modelování ploch

Délka školení

 • 1 den

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Inventor Professional – Vizualizace a animace poskytují další, rozšířený náhled na finální výrobek a umožňují posoudit nejenom jeho funkčnost, ale i vzhled, který také významnou měrou k prodejnosti výrobku přispívá.

Vašim zákazníkům tak můžete prezentovat ucelený koncept návrhu od 2D náčrtů a výkresové dokumentace až po předpokládaný reálný vzhled reprezentovaný vizualizací nebo animací.

Všechny potřebné nástroje pro vizualizace a animace jsou již v Autodesk Inventoru integrovány, zbývá začít je úspěšně využívat.

Kurz je určen všem, kteří pro svou práci využívají Autodesk Inventor  nebo jeho starší verze obsahující vizualizační modul.

Obsah školení

Vizualizace statických obrázků

 • Rendrování statických obrázků
 • Společné volby okna pro rendrování statických obrázků
 • Specifické volby okna pro rendrování statických obrázků
 • Využití preddefinovaných prvků pro tvorbu rendrovaného
  obrázku
 • Modifikace stávajících a tvorba nových prvků ovlivňujících
  vzhled scény

Animace

 • Animace vazeb
 • Vazby pro animaci ve zdrojové sestavě
 • Animace vazeb

Animace útlumu komponent

 • Vytvoření útlumu komponenty
 • Odstranění útlumu komponenty
 • Vytvoření útlumu nových komponent

Animace komponent

 • Vypnutí kolidujících vazeb
 • Nastavení rozpadu komponent

Animace parametrů

 • Export parametrů ze sestavy
 • Výběr parametrů v rámci Inventor Studia
 • Vytvoření animace parametrů

Animace polohových reprezentací

 • Vytvoření polohových reprezentací
 • Animace polohových reprezentací

Animace světel

 • Příprava scény pro animaci
 • Animace celého stylu osvětlení
 • Animace světelného zdroje

Animace kamery

 • Odvození akce kamery z pohledu
 • Otáčení kamery kolem cíle
 • Pohyb kamery po trajektorii

Tvůrce videa

 • Kombinování pohledů z různých kamer
 • Příprava scény pro rendrování pomocí Tvurce videa
 • Použití Tvůrce videa

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Inventor Professional – Velké sestavy je určen pro uživatele, kteří mají zájem o navrhování velkých sestav (přes 1000 dílců). Uživatel se seznámí s hardwarovými konfiguracemi vhodnými pro tento typ úloh.

Důležitou součástí kurzu je i pochopení filozofie práce se sestavou, čímž se myslí základní pravidla pro vkládání komponent, jejich stupně volnosti, 3D – vazby, detekce kolizí a dotyková sada pro modelování kontaktu.

Obsah školení

 • Hardwarová konfigurace pro práci s velkými sestavami (do a nad 1000 dílců)
 • Prostředí sestav, zobrazovací nástroje, vlastní nastavení
 • Vkládání součástí, základní atributy vložené součásti, hmotové vlastnosti
 • Stupně volnosti a jejich omezování z hlediska funkčnosti sestavy
 • Vazby, typy vazeb, jejich umisťování a editace
 • Kolize a dotyková sada
 • Duplicitní vkládání součástí (kopírování, pole, zrcadlení)
 • Posunutí, natočení a uchycení komponentu a další nástroje
 • Polohové reprezentace a jejich tvorba
 • Ukázkové příklady

Délka školení

 • 1 den

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Inventor – Pevnostní analýza a Dynamická simulace je určen uživatelům Autodesk Inventor Professional, kteří nemají žádnou zkušenost s metodou konečných prvků či dynamickou simulací.

Pro kurz jsou vyžadovány znalosti na úrovni Inventor – Středně pokročilý, dále chápání vysokoškolské matematiky.

Obsah školení

Seznámení se sbírkou příkladů

 • Teoretický úvod do dynamické simulace
 • Stupně volnosti mechanismu, klasifikace spojů a jejich nastavení
 • Zavedené pohyby a silové působení
 • Simulace, záznam a zpracování výstupů
 • Propojení se systémy MKP
 • Modelové úlohy

Teoretický úvod do deformačně napjatostní analýzy

 • Model materiálu a jeho nastavení
 • Okrajové podmínky (geometrické, silové)
 • Zásady tvorby a analýzy konečnoprvkové sítě
 • Výpočet a vyhodnocení výsledků
 • Export dat do ANSYSu
 • Deformačně napjatostní analýza sestav svařenců

Délka školení

 • 2

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Generátor nosných konstrukcí seznamuje uživatele s modulem pro generování rámů, příhradových konstrukcí či jiných prutových soustav.

Uživatel bude obeznámen s tvorbou 3D náčrtu, jež je nutným prvkem pro tento druh modelování. Ve spojení s 3D náčrty se pak bude zabývat postupy vkládání bodů pomocí aplikace MS Excel.

Následuje část, kdy se uživatel seznámí s postupem vkládání a vytváření profilů včetně jejich publikování pomocí součásti. Vlastní nosnou konstrukci se naučí editovat, vytvářet různé úpravy stykových ploch profilů a vytvářet odvozené součásti.

V závěru se pak uživatel seznámí s možností pevnostních výpočtů prutových soustav s využitím optimalizované metody konečných prvků.

Obsah školení

 • Průvodní příklad – Příhradová konstrukce jeřábu
 • Filozofie práce s modulem generátoru
 • Nastavení profilů v prostředí obsahového centra
 • Příprava skeletového modelu (3D náčrt)
 • Využití MS Excel pro 3D náčrt skeletového modelu
 • Profily, jejich vkládání a nastavení
 • Vlastní profily a publikování pomocí iSoučásti
 • Editace profilů pomocí nástroje pokos, oříznutí a zaklesnutí
 • Tabulka pokosů, značky svarů a informace o profilech
 • Výpočet nosníků pomocí prostředí Design Accelerator a pomocí MKP
 • Tipy pro práci s modulem
 • Ukázkové příklady

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Programování

Popis školení

Kurz PowerShell základní Vás seznámí s prostředím PowerShellu, strukturou příkazů – cmdletů, představí základní syntaxi, možná vývojová prostředí, práci z rourou, tokem skriptu, smyčky a mnohé další.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky – administrátory, kteří se chtějí dozvědět, jak s PowerShellem pracovat. Kurz Vás kompletně připraví pro psaní vlastních skriptů a umožní Vám rozumět již existujícím skriptům.

Cvičením je věnována cca 35 % času kurzu. Celkově Vás čeká 2000 řádků kódu, které budou na kurzu probrány a interpretovány. Z kurzu si odnesete rozsáhlý záznam praktického kódu, včetně všech připomínek a odpovědí na otázky, které budete mít.

Obsah školení

 • Představení PS
 • Historie a blízká budoucnost PS
 • Co je dobré vědět o PS
 • ISE vs konzole vs x86 vs x64
 • ISE podrobněji
 • Rozšíření konzole ISE
 • Uživatelská složka PS
 • Exekuční politiky
 • Schéma příkazů PS
 • Práce s nápovědou
 • Práce s příkazy
 • Komentáře
 • Zalomení řádku
 • Definice proměnných
 • Textové řetězce (referenční datový typ)
 • Vynucení datového typu
 • Hodnotové datové typy
 • Čísla (celočíselná) bez znaménka
 • Číselné datové typy s plovoucí desetinou čárkou
 • Aritmetika číselných datových typů
 • Pole
 • Seznam
 • Hash tabulka (hashTable)
 • Metody zděděné z C# .NET System.Object
 • Statické a instanční proměnné a přístupy k nim
 • Kódování
 • Zjištění správné verze PS během runtime skriptu
 • Proměnné prostředí
 • Zabudované proměnné
 • Tok skriptu (výhybky)
 • Smyčky
 • Zpracování výjimek
 • Nearitmetické operátory
 • Práce s cmdlety
 • Práci s rourou (pipeline) | (AltGr + W)
 • Write cmdlety
 • Dialogová hlášení
 • Zjišťování obsahu
 • Zajímavé cmdlety, které je dobré znát
 • Čištění paměti, prvků z kolekce
 • Práce s repositáři
 • Speciální přepínače
 • Debug
 • Bloky
 • Spuštění procesu
 • Získání admin práv k aktuálnímu skriptu
 • Definice funkcí
 • Export dat
 • Prohledávání case sensitive
 • Vzdálené sezení v PS

Délka školení

 • 3 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Tento pokročilý kurz PowerShellu Vám ukáže méně známe zákoutí PowerShellu. Detailně se představí práci se stringy, včetně praktických ukázek, optimalizaci kódu, grafické rozhraní nad PowerShell skripty, práci s XML a JSON datovými formáty nebo také použití WMI objektů v PowerShellu.

Kurz je vhodný pro absolventy základního školení a uživatele, kteří mají obecné povědomí o PowerShellu a jsou schopni napsat základní skripty, popř. pracovat v terminálu PowerShellu.

Cvičením je věnováno cca 35 % času kurzu. Celkově je představeno a vysvětleno asi 1200 řádků kódu. V rámci kurzu získáte rozsáhlé poznámky, včetně zaznamenaných odpovědí na Vaše dotazy v průběhu školení.

Obsah školení

 • Práce s novým Microsoft DOCS
 • Stringy, texty, čísla a proměnné
 • Operace nad stringy (řetězec)
 • Hledání (matching) + regex
 • Spojování & interpolace stringů
 • …a mnoho dalších operací se stringy.
 • Národnostní formátování
 • Kompatibilita PS skriptů
 • Pokročilá práce s proměnnými
 • Práce s jmennými prostory
 • Práce s paměťovými uložišti
 • Import XML
 • Export XML
 • Tvorba struktury XML
 • Import JSON
 • Export JSON
 • Porovnávání
 • Serializace objektů
 • Zjištění kódování souboru
 • Měření výkonu
 • Práce s rozsáhlými daty a optimalizace kódu
 • Práce PSProviders
 • Práce PSDrives
 • Vytváření COM objektů
 • GUI nad PowerShellem
 • PowerShell pro správu Windows 10
 • Přidání nových příkazů
 • WMI objekty

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Git je moderní verzovací nástroj, který by mel znát každý programátor, projekt/produkt manažery nevyjímaje. V tomto kurzu si predstavíme Git od naprostých základu k pokrocilým technikám, jako je vetvení nebo rešení konfliktu. Naucíte se používat nejpoužívanejší Git klienty, vcetne integrace Gitu do Visual Studia. Pokud hledáte kurz, který by vás naucil Git od A do Z, tohle je správná volba.

Obsah školení

 • Úvod do Gitu
 • Pracovní postup (workflow) Gitu
 • Základní operace
 • Git nástroje a klienti
 • Přehled známých klientů
 • Pokročilé operace
 • Git a Visual Studio
 • Git a Team Foundation Server
 • Git vs Github
 • Git reset
 • Rešení konfliktů
 • Oprava chyb
 • Distribuční modely
 • Modely větvení
 • Omezení
 • GitHub a Gitlab

Délka školení

 • 1 den

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Tento kurz se nesoustředí na programovací jazyk, ale na vývojové prostředí samotné – Visual Studio 2017.

Během kurzu se naučíte plnohodnotně používat Visual Studio pro vývoj desktopových, mobilních, webových a konzolových aplikací. Kurz je veden v jazyku C#, ale znalosti jsou obecně přenositelné do jazyků C++ a VB.NET.

Kurz se snaží představit Visual Studio a jeho nástroje z pohledu vývojáře, který by ho měl používat na denní bázi. V kurzu jsou představeny nástroje, které slouží efektivní vývoj software bez zbytečných frustrací.

Obsah školení

 • Instalace Visual Studia
 • Přehled verzí a jejich odlišností
 • Práce s šablonami projektů
 • Práce s prohlížečem projektů
 • Práce v prostředí textového editoru
 • Pokročilé editace zdrojového kódu
 • Vyhledávání
 • Sestavení projektu a jeho ladění
 • Nástroje pro ladění kódu
 • Krokování kódu
 • Ostatní nástroje pro ladění kódu
 • Testování kódu automatickými nástroji
 • Uživatelské přizpůsobení prostředí
 • Správa kódu
 • Vanilla Visual Studio 2017 vs. R#
 • Výběr zajímavých doplňků pro Visual Studio

Délka školení

 • 2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Úvod do jazyků C a C++ vás naučí rozumět syntaxi těchto jazyků, jaké jsou mezi nimi rozdíly, potrápí aritmetikou ukazatelů, představí pole, jak pracovat s pamětí a mnoho dalšího. V kurzu nejsou očekávány žádné předchozí znalosti programování (v kurzu jsou zmíněny ostatní potřebné znalosti pro programování), nicméně jsou určitě vítány.

Obsah školení

 • Úvod do problematiky vývoje software
 • Základní koncepty vývoje software (paměť, kompilace, práce s čísly)
 • Základy syntaxe C & C++
 • Funkce
 • Preprocesor
 • Třídy a objekty
 • Datové typy
 • Operátory
 • Dědičnost
 • Šablony
 • STL knihovna

Délka školení

 • 3-5 dnů, záleží na množství času věnované nácviku programování.

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz programování v C# s využitím .NET je komplexní kurz zaměřený seznámení s problematikou vývoje v jazyce C# na platformě .NET, která je určena pro vývoj na MS Windows.

Kurz je modulární. Kompletní výčet funkcí jazyka C# by zabral cca 5 dnů bez možnosti si cokoliv vyzkoušet, proto jsou vybrány části, které účastníky zajímají, popř. ty, které se používají nejčastěji.

Kurz je vhodný pro osoby, které mají již zkušenosti s programování, popř. se o C# zajímali v minulosti nebo jim chybí ucelený, hlubší pohled na tento moderní programovací jazyk.

Obsah školení

Dohodou. Je možno zadat směr, kterým se má školení ubírat, popř. nechat průřez jazykem jako takovým.

Totéž platí o .NET knihovně. Školení probíhá počítá s .NET 4.x a vyšší.

Není problém i školit nejnovější verze C#, včetně 8.0.

Délka školení

 • 3-5 dnů, záleží na vybraném obsahu a množství .NET knihovny, která má být ukázána.

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz ASP.NET MVC vás naučí vytvářet webové stránky a REST API s tímto frameworkem. Jedná se o původní MVC framework, který je postavený na .NET Frameworku (nejedná se ASP.NET MVC Core postavené na .NET Core).

Kurz je vhodný pro programátory, kteří chtějí vytvářet webové aplikace na časem prověřené platformě, kde je široké pole možností, jak řešit problematiku web aplikací a také kde už většina běžných problémů byla řešena a vyřešena.

V kurzu jsou vyžadovány znalosti C#, HTML a CSS.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo je předmětem neveřejného know-how nebo se mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Testování software – Test Driven Development (testy řízené programování) & Data Driven Development (daty řízené programování) je určen pro programátory z firem, kde je snaha nebo již zavedená praxe v podobě testy/daty řízeném programování.

Kurz je také vhodný pro testery .NET aplikací.

Kurzu se dozvíte, co jsou tato paradigmata zač, co to je unit testing (testování jednotek či jednotkové testování), jaké jsou nejpoužívanější frameworky pro unit testing, jak vytvářet automatizované testovací prostředí, jak otestovat GUI WPF nebo UWP (Universal Windows Platform) aplikace a mnoho dalšího.

Znalost jazyka C# je pro kurz nezbytná.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo je předmětem neveřejného know-how nebo se mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz UWP I. – Vývoj Univerzálních Windows Platform aplikací je zaměřen představení a osvojení základních znalostí nutných pro vývoj s pomocí nejnovějšího Microsoft frameworku pro vývoj klientských aplikací určených pro nejenom pro desktop PC.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo je předmětem neveřejného know-how nebo se mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz Team Foundation Server & Visual Studio Online je zaměřen na představení platformy Team Foundation Server od firmy Microsoft a její online podoby – Visual Studia Online.

Kurz je také vhodný pro testery .NET aplikací, zaměstnance deployment oddělení, popř. programátory, kteří pracují s tímto prostředím.

Kurzu se dozvíte, co tato komplexní platforma nabízí, jaké jsou možnosti pro správu kódu, sledování chyb (chybovník), správa úkolů, zpětné vazby, co to je unit testing (testování jednotek či jednotkové testování), jak vytvořit plán sestavení, testů, jak pracovat s notifikacemi, jak napojit TFS do Visual Studia a mnoho dalšího.

Znalost jazyka C# je pro kurz nezbytná.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo je předmětem neveřejného know-how nebo se mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 2-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz UWP I. – Vývoj Univerzálních Windows Platform aplikací je zaměřen představení a osvojení základních znalostí nutných pro vývoj s pomocí nejnovějšího Microsoft frameworku pro vývoj klientských aplikací určených pro nejenom pro desktop PC.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo je předmětem neveřejného know-how nebo se mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz UWP I. – Vývoj Univerzálních Windows Platform aplikací je zaměřen představení a osvojení základních znalostí nutných pro vývoj s pomocí nejnovějšího Microsoft frameworku pro vývoj klientských aplikací určených pro nejenom pro desktop PC.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo je předmětem neveřejného know-how nebo se mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 3-4 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Správa IT

Popis školení

Hyper-V je virtualizace v podání Microsoftu. Běží na něm značné množství služeb v Azure Cloud, je to moderní a flexibilní virtualizační systém.

V kurzu jsou prezentovány systémy vnitřního fungování, jednotlivé verze, ovládání skrze konzoli správy i PowerShellu, best practises.

Kurz je vhodný především pro správce infrastruktury a popř. power usery v domácím prostředí.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo se jedná o neveřejné know-how nebo se průběžně mění dle stavu techniky.

Délka školení

 • 2 den

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

SharePoint 2016

Popis školení

Kurz SharePoint Server představí základní SharePoint jako platformu pro řešení agendy ve větších podnicích, např. zabezpečení dokumentů, sdílení nebo soulad se směrnicí GDPR.

V kurzu je ukázána práce s knihovou dokumentů, vysvětlena hierarchie oprávnění, uživatelské role, základní nastavení SharePointu, úprava vzhledu a chování, definice nových aplikací a další témata.

Kurz je vhodný především pro uživatele, kteří SharePoint neznají vůbec, z části nebo jsou samouci.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo se jedná o neveřejné know-how.

Délka školení

 • 1 den

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)

Popis školení

Kurz SharePoint Online je podobný jako kurz SharePoint Server, nicméně je zaměřený na cloudovou verzi platformy SharePoint. Tato online verze obsahuje funkce navíc, které postupem času probublají do klasické verze SharePointu.

V kurzu je ukázána práce s knihovou dokumentů, vysvětlena hierarchie oprávnění, uživatelské role, základní nastavení SharePointu, úprava vzhledu a chování, definice nových aplikací a další témata.

Kurz je vhodný především pro uživatele, kteří SharePoint neznají vůbec, z části nebo jsou samouci.

Obsah školení

 • Bude doplněn nebo se jedná o neveřejné know-how.

Délka školení

 • 1-2 dny

Cena školení

 • Dohodou.

Jazyk školení

 • Česky
 • Anglicky (po dohodě)
Back To Top